Andebu bo- og behandlingssenter

SmartVakt Pasientvarslingssystem

Andebu bo- og behandlingssenter tar i bruk SmartVakt som sitt nye pasientvarslingssystem. Et trådløst system der moderne velferdsteknologi settes i system for å gi ekstra trygghet for pasienter og pårørende, og gjør det lettere for pleierne å gi rask respons der det trengs. Andebu bo- og behandlingssenter har 3 avdelinger. Blåveis en langtidsavdeling, Tysenfryd en tilrettelagt avdeling for demente og Skogstjerna som har en blanding av langtidsplasser og korttidsplasser.