Care2Call – videobesøk

Koronakrisen går særlig hardt ut over våre eldre på sykehjem, som har blitt helt isolert fra sine kjære.

Care2Call er en brukervennlig videoløsning som gjør det enkelt selv for beboere med demens og andre funksjonsnedsettelser å ha kontakt med omverdenen.

Løsningen er utviklet i samarbeid med Lovisenberg omsorg, som driver fire store sykehjem i Oslo.

Enkelt for institusjonen

Care2Call leveres komplett med videotjeneste, mobilabonnement og nettbrett – ferdig installert og klart til bruk.

Care2Call er klart til bruk på 1-2-3:

  1. Nettbrettet leveres merket med romnummer og ferdig til bruk, det er bare å starte det
  2. Pårørende registrerer seg og installerer en app på sin mobil, nettbrett, Mac eller PC
  3. Begge sider kan starte besøk

Gratis for pårørende

Care2Call er gratis for pårørende, som bare trenger å laste ned en gratis app på sin mobil eller nettbrett. De kan også bruke en nettleser på en PC eller Mac.

​Opplevelsen​

Tjenesten er laget slik at de fleste brukere skal klare seg selv uten å belaste personalet. Nettbrettet starter med Care2Call som den aktive applikasjonen, og det er umulig å «rote seg bort» ved å trykke feil.

Innkommende besøk fra registrerte pårørende kan besvares automatisk, eller avvises når det ikke passer.

Beboeren ringer ut ved å klikke på et bilde.

Personlig er enklest

Vi anbefaler at enhetene er personlige:

  • Behøver ikke å logge brukere inn og ut
  • Behøver ikke å gjøre rent mellom hver samtale
  • Ikke nødvendig å administrere besøk, beboere og pårørende kontakter hverandre når det passer
  • Begrenser ikke beboerens kontakt