Eigersund Kommune

Eigersund har valgt Hospital IT til å levere pasientvarslingsanlegg og velferdsteknologi til  3 bo- og  servicesentre (Lagård BSS, Lundeåne og Kjerjaneset) og 2 sykehjems institusjoner (2 Vest og 3 ABC).  Dette skal bidra til å skape trygghet og effektivitet, samt gi bedre kvalitet på tjenestene, der korrekt og sanntidsoppdatert informasjon integreres med kommunens pasientjournalsystem (CosDoc).

Eigersund ønsket en velferdsteknologisk plattform som en tjeneste (as a service) for å støtte tjenesteproduksjon på tvers av pleie og omsorgsfeltet. Den valgte plattformen skulle understøtte både pasientvarslingsanlegg og trygghetsskapende tjenester. 

Valget falt på Hospital IT sin SmartVakt plattform.