Hedmarken Legevakt

I forbindelse med flytting av Legevakta fra sykehuset til nye midlertidige lokaler har Hamar kommune valgt å kjøpe SmartVakt fra Hospital IT. Hedmarken legevakt skal i neste runde inn i det nye Helsehuset som skal bygges i Hamar. Hamar,Stange,Løten og Ringsaker Sør sogner til Hedmarken legevakt.

SmartVakt som plattform har en rekke funksjoner som kan tas i bruk av Hedmark legevakt.  Løsningen vil i første runde sikre de som jobber på legevakta ved å ta i bruk voldsalarm. Dette sikrer de ansatte ved uønskede hendelser .Løsningen vet hele tiden hvor personalet er, og formidle nøyaktig posisjon til der alarmen er utløst. Fra de ulike observasjonsrommene kan pasienter varsle de ansatte ved behov for hjelp. Løsningen vil også benyttes som et kommunikasjons verktøy mellom de ansatte på vakt.

Hamar legevakt vil være en av flere kommuner som har tatt i bruk SmartVakt.