Korona-tiltak

Vi ønsker med dette å gi en kort redegjørelse for hvordan vi håndterer koronasituasjonen.

 

Situasjonen stiller ekstra krav til oss ved at våre løsninger er kritiske for opprettholdelse av sikker drift for sykehjem og hjemmetjenester. Vi omgås også helsearbeidere som er i direkte kontakt med en gruppe mennesker som er særlig sårbare. Dette tar vi, som selskap, på høyeste alvor og er bakgrunnen for at vi for en uke siden implementerte følgende tiltak:

 

  • Vi gjennomgått vår organisasjon og kritiske arbeidsoppgaver og vurdert hvem – som med opprettholdelse av vårt servicenivå – kan jobbe hjemmefra slik at vi blir færre på kontoret og minsker risikoen for at de med kritiske arbeidsoppgaver blir smittet
  • Vi disponerer lokaler over 2 etasjer og søker å minimalisere kontakt mellom etasjene
  • Alle medarbeidere er pålagt å melde fra om helsetilstand og evt. symptomer for seg selv og i nærmeste omgangskrets (pårørende, deres arbeidskolleger, vennekrets, barnehager, skoler o.l.)
  • Alle behov for servicebesøk revisiteres i samarbeid med aktuelle kunder for å se om noe kan utsettes, evt. slik at nødvendige tiltak kan gjøres på forhånd
  • Vi har tilstrekkelig tilgang på forbrukskomponenter og reservedeler fra våre underleverandører
  • Vi tilrettelegger for at de av våre medarbeidere som er avhengig av offentlig kommunikasjon (tog) kan bruke bil og parkering her
  • Alle reiser utenlands medfører 14 dagers pålagt hjemmekarantene
  • Vi oppfordrer ansatte til overdreven personlig hygiene, særlig håndvask ved innsjekk til kontoret og hjemme, remedier for at dette ikke skal glemmes er utplassert i lokalene
  • Våre renholdere kommer hyppigere for å vaske og desinfisere alle flater og fellesområder på kontoret
  • Vi har gått over til matpakkelunsj for å hindre smitte ifbm lunsj og har delt opp lunsj i 3 grupper for å få god nok plass mellom alle.

 

 

Korona til tross, så er det vårt samfunnsoppdrag å sikre sikker drift for pleie- og omsorgstjenesten hos våre kunder og å gjennomføre leveranser av planlagte løsninger i samarbeid med våre kunder. Skulle det oppstå kritiske behov knyttet til våre løsninger så vil vi som selskap ta ansvar. 

 

Vi følger med myndighetenes (på alle nivåer) pålegg, råd og anbefalinger og implementerer disse.

 

Denen informasjonen vil bli løpende oppdatert etter behov.

 

Eventuelle spørsmål kan rettes til salgssjef Øyvind Andresen (957 33 036) eller adm. dir. Flemming Hegerstrøm (924 39 526).