Lettere og tryggere hverdag på sykehjemmet i Raumnes

Lokalavisen Raumnes holder innbyggerne i Nes kommune i Viken oppdatert om stort og smått Årnes og distriktet rundt. Vi har fått lov til å dele en fin artikkel om hvordan Hospital ITs løsninger har gitt ansatte og beboere en lettere og tryggere hverdag. 

https://www.raumnes.no/nyheter/hans-knut-foler-seg-trygg-med-sin-nye-sikkerhetsvakt/