Smart velferdsteknologi for hele omsorgssektoren

En felles løsning for hjemmetjeneste, helsehus, omsorgsbolig og sykehjem

Velferdsteknologi for sykehjem

  • Sentral eller lokal plattform, lokal integrasjon EPJ
  • Lokalisering med ultralyd inne, GPS ute
  • Brikker for ansatte, beboere og utstyr
  • Mobilterminaler og nettbrett
  • Sensorer
  • WiFi, om nødvendig

Leveres som tjeneste, inklusive drift av både plattform og lokale enheter. Helt ned til proaktivt batteribytte.

Prosjekt, opplæring og support

Velferdsteknologi for omsorgsbolig

Beskrive en Sonitor Light for omsorgsboliger

Lokalisering med GPS ute

Mobilterminaler

Sensorer etter behov

Dørlås?

Velferdsteknologi for hjemmesykepleien

Beskrive vår løsning for hjemmesykepleien

Trygghetsalarm og sensorer

GPS

Mobilterminal

Integrasjon EPJ

Legemiddelkontroll multidose

Elektronisk dørlås

Velferdsteknologi for helsehus

Hva gjør vi her egentlig?

Sensorer? Alarmer?

Åpner dører?