Partnere

DIPS Front

Elektronisk pasientjournal

DIPS AS er den ledende leverandøren av e-helsesystemer for sykehus. I 2019 overtok de CosDoc, en pasientjournal for helse- og omsorgstjenesten, fra selskapet ACOS. Denne virksomheten heter nå DIPS Front.

ACOS og DIPS Front er en strategisk partner, og vi har hatt en fullverdig integrasjon med CosDoc siden 2015. Løsningene utvikles parallellt, slik at vi hele tiden har støtte for nye versjoner av CosDoc. Sammen har vi utviklet SmartMed, en mobil klient for CosDoc. 

Visma Omsorg

Elektronisk pasientjournal

Visma Omsorg er en av tre pasientjournaler som benyttes av norske kommuner, og vi samarbeider med Visma om integrasjon der vi har felles kunder.

Safemate

Trygghetsalarmer og utendørs posisjonering

Safemate er en norskutviklet trygghetsalarm. Den har avanserte funksjoner, og er i prinsippet en en mobiltelefon med  GPS-posisjonering og toveis tale over mobilnettet.

Safemate har på få år etablert seg som en betydelig aktør i det norske markedet, og man finner alarmene i over hundre norske kommuner. Alarmene er fullt integrert i SmartVakt, og Hospital IT har levert omtrent halvparten av alle Safemate i Norge.

Sonitor

Pasient- og ansattebrikker, innendørs lokalisering

Det norske selskapet Sonitor leverer avanserte innendørs posisjoneringssystemer til sykehus og institusjoner over hele verden. Hospital IT har valgt å bruke Sonitor i institusjoner, fordi de gir en sikker lokalisering basert på ultralyd. Dette i motsetning til radiobølger, som går gjennom vegger.

Bekey

Elektroniske dørlåser

Bekey leverer elektroniske låser som enkelt monteres på utstiden av eksisterende lås. For kommunens hjemmetjeneste ligger det svært store besparelser i å slippe all håndtering av fysiske nøkler.

Det er sentralt i vår filosofi at funksjoner skal være tilgjengelig i den ansattes arbeidsflate, og ikke måtte forholde seg til ulike apper. Bekey er tett integrert i SmartSolution, slik at logistikk, administrasjon og bruk av låsene er funksjoner i applikasjonen.

Friday Networks

Nettverk og kommunikasjon

Friday Networks er vår samarbeidspartner innenfor nettverk, mobilitet og sikkerhet.

Sony

Mobiltelefoner

SmartSolution er en livs- og virksomhetskritisk mobil arbeidsflate, og Hospital IT har arbeidet nært med spesialister hos Sony med tilpasninger av operativsystemet for å sikre at den ferdige løsningen er trygg, sikker og robust.

Bravida

Installasjonstjenester

Bravida er en landsdekkende leverandør av tjenester innenfor blant annet elektro og teknisk bygningsdrift. Vi benytter Bravida som installasjons- og servicepartner i mange prosjekter.

SRO

Byggautomasjon

SRO leverer systemer for automatisering, styring, regulering og overvåking av bygg.

Easymeeting

Videokommunikasjon og tilsyn

Easymeeting er spesialister på videokommunikasjon, og leverer videoløsninger for tilsyn og fallalarm.