SmartMed – Pasientjournal i lommen

Mobilklient for DIPS Front pasientjournal

I samarbeid med DIPS har vi utviklet en ny mobilklient for DIPS Front pasientjournal. Den helsefaglige arbeidsflaten er nå helintegrert i mobiltelefonen. Resultatet er en unik kombinasjon av teknologi og operativ innovasjon for å gi deg som helsearbeider tilgang til det beste arbeidsverktøyet på markedet. Kombinasjonen av helseteknologi og velferdsteknologi skaper noen nye og spennende muligheter som du umiddelbart vil merke: 

 

  • Automatisk oppdatert oversikt over alle ansatte på jobb
  • Automatisert riktig seleksjon og presentasjon av pasientjournal
  • Automatisk dokumentasjon av oppgave, tilsyn og pasient visitter
  • Automatisert oversikt på hvor er pasient og pleiekollega 

Faglig app og velferdsteknologi i samme løsning

Integrert med velferdsteknologi. Dette vil si at alle rutinemessige faglige oppgaver er støttet, samtidig som funksjoner som avstandsoppfølging, legemiddelkontroll, målinger, alarmer og varslinger i tillegg til tilsynsfunksjoner er umiddelbart tilgjengelig. All funksjonalitet er koblet til samme pasient som gir en sømløs flyt mellom viktige helsedata og velferdsteknologiske funksjoner.

SmartMed er mer enn pasientjournalen:

  • Sensorkontroll identifiserer riktig pasient
  • Overordnet status og tilstand pasient og bruker
  • Legemiddelkontroll og elektronisk signering legemidler
  • Leser og viser digitale data fra måleapparater
  • Sikker kommunikasjon og internmeldinger
  • Avstandsoppfølging og videokommunikasjon

Online og utvidbar

SmartMed tilbys med forbedret online funksjonalitet som holder mobiler tilkoblet på GSM og WIFI-nett. SmartMed leveres også med innebygde posisjoneringstjenester både innendørs og utendørs. SmartMed er slik klar for ytterligere tjenester og automatikk basert på posisjonering.

SmartMed er et mobilt konsept som kan integreres med flere funksjoner, og utvides med apper fra andre leverandører.

Sikkerhet i alle ledd

SmartMedkonseptet følger Norm for informasjonssikkerhet I helsesektoren, har full GDPR-støtte, har full synk med autentisering og autorisering av brukere. SmartMed benytter Norsk Helsenett for sikker kommunikasjon mot ditt DIPS Front-system.