SmartMed – Pasientjournal i lommen

Mobilklient for DIPS Front pasientjournal

I samarbeid med DIPS har vi utviklet en ny mobilklient for DIPS Front pasientjournal.

SmartMed er utviklet for å gjøre de daglige oppgavene så enkle som mulig. Informasjon og funksjoner som pleieren trenger er lett tilgjengelig, administrative funksjoner man sjelden eller aldri bruker er skjult.

Med SmartMed får man også tilgang til kommunikasjon og samhandling, samt mange av de smarte lokasjonsbaserte tjenestene i SmartSolution.

SmartMed kan benyttes som en selvstendig løsning, eller sammen med SmartVakt som et fullt integrert system.

 • Sikker innlogging til EPJ, DIPS CosDoc styrer tilgang til data
 • Arbeidsplan
 • Arbeidsliste
 • Oversikt og diagnoser
 • Tiltaksplan, evaluering og rapport
 • Kontroll og administrasjon av legemidler

Faglig app og velferdsteknologi i samme løsning

SmartMed og SmartVakt sammen gir en integrert løsning for fagsystem, velferdsteknologi og lokalisering. Dette åpner for helt nye muligheter for automatisering og effektivisering av hverdagen i institusjon og hjemmetjeneste.

Rutinemessige faglige oppgaver er støttet, samtidig som funksjoner som avstandsoppfølging, legemiddelkontroll, målinger, alarmer og varslinger i tillegg til tilsynsfunksjoner er umiddelbart tilgjengelig. All funksjonalitet er koblet til samme pasient som gir en sømløs flyt mellom viktige helsedata og velferdsteknologiske funksjoner.

Innlogging og tilgangsstyring
SmartMed henter brukerprofiler fra CosDoc. Det er altså ingen dobbel administrasjon, og CosDoc styrer den enkeltes tilgang til data i henhold til stilling.
Hver ansatt kan defineres med flere tillatte stillinger, som velges ved innlogging.
 
Arbeidsliste
SmartMed henter automatisk arbeidslisten ved innlogging:
 • Pasientoversikt med adresser (hjemmetjenesten)
 • Tider og oppgaver
 • Rask navigasjon direkte til arbeidsplanen
Oversikt og diagnoser
SmartMed gir rask tilgang til viktig og medisinsk informasjon, som cave og diagnoser. Informasjonen oppdateres fortløpende ettersom den endres i journalen, og man kan også skrive tilbake til journal.
 
Tiltaksplan
Tiltaksplanen har faner for rask navigering mellom ulike visninger som er tilpasset mobilskjermen:
 • Problem, ressurs og behov gir oversikt over alle tiltak
 • Problem, ressurs og kjennetegn gir rask informasjon med vekt på kjennetegn
 • Evaluering og rapport viser siste rapporter og evalueringer
 • Legg til journalnotater
 
Arbeidsplan
Arbeidsplanen viser alle arbeidsoppgaver for én pasient
 • Rask veksling mellom arbeidsplan og tiltaksplan forenkler prosedyrene
 • Løs oppgave eller angre, eller la oppgave utgå
 • Se oppgaver som har utgått
 
Legemidler
Kontroll og støtte ved administrering av legemidler:

 • Faste legemidler – sortering på multidose
 • Eventuelle legemidler
 • Signering av alle legemidler
 • Registrere unntak
 • Enkel navigering mellom ulike dager

Alltid online

SmartMed har forbedret funksjonalitet for å holde mobiltelefonen kontinuerlig tilknyttet som holder mobiler kontinuerlig tilkoblet med GSM og WIFI-nett.

SmartMed leveres også med integrerte innendørs og utendørs posisjoneringstjenester, for autmatisering og ytterligere effektivisering.

Åpen og fleksibel

SmartMed er et mobilt konsept som kan integreres med flere funksjoner, og utvides med apper fra andre leverandører.

Sikkerhet i alle ledd

SmartMedkonseptet følger normen for informasjonssikkerhet I helsesektoren, har full GDPR-støtte, har full synk med autentisering og autorisering av brukere. SmartMed benytter Norsk Helsenett for sikker kommunikasjon med kundens journalløsning.