Smittevern i institusjon

I dagens krevende situasjon er det viktig å være kreativ og ta i bruk de verktøyene man allerede har. Her deler vi noen tips om hvordan SmartVakt kan være til hjelp med smittevern.
SmartSolution har et stort potensiale som verktøy for smittebegrensning og smittesporing. Vår ambisjon er å bli verdensledende på smittekontroll i heleseinstitusjoner i løpet av få måneder!

Informere, opplyse, hindre og varsle

Veldig mye av automatiseringen og de smarte funksjonene dere benytter til daglig bygger på at SmartVakt kan se hvor ansatte, beboere og utstyr befinner seg. Det foregår ikke en kontinuerlig sporing, men enkelthendelser loggføres, og systemet tar et øyeblikksbilde for å se hvilke ansatte som er nærmest i gitte situasjoner – f.eks. når det utløses en alarm.

Hvem har vært i kontakt med en pasient?

En av hendelsene som loggføres automatisk er når en ansatt går inn på et beboerrom. Denne loggen er tilgjengelig i Operational Client, og er et enkelt verktøy for å se i ettertid hvilke ansatte som har vært i kontakt med en beboer.

Hvordan hindre en smittet beboer i å forlate rommet?

Mange bruker vandringsalarm (gefoence) for å varsle når beboere beveger seg ut av sitt trygge område. Det kan f.eks. være definert som eget rom på natt, og avdelingen på dagtid.

Denne funksjonen kan enkelt benyttes i smittevernsarbeidet på institusjonen. Vedlagt er en enkel beskrivelse av hvordan dere setter det opp.

Hvordan hindre besøk i smitteområder?

Bygget er allerede utstyrt med lokaliseringsteknologi, og rom og avdelinger er definert. Nå kan man definere enkelte rom og soner som et geofenceområde, og varsle hvis friske pasienter beveger seg inn.

Hvordan informere ansatte?

Det kan være en utfordring å holde ansatte oppdatert. I SmartVakt kan man skrive stående innloggingsmeldinger, og løpende distribuere meldinger til alle ansatte om ny smitte, eller liknende.

Videre utvikling

Vi arbeider nå på kort sikt med å gjøre releativt enkle utvidelser til funksjonaliteten SmartVakt. Vi ser på å kunne merke beboere som smittet, og eventuelt logge all kontakt med disse. Vi ser også på å kunne varsle en ansatt når hen kommer inn til en smittet beboer, og en varsling med kvittering om hygienetiltak når hen forlater rommet til en smittet.

Avansert smittesporing

En pleier har fått symptomer, og må i karantene. Hvem kan hen ha smittet?

Hver gang en ansatt, beboer eller merket utstyr beveger seg mellom to rom eller soner, kan vi få en melding om det. Hvem, når, hvor – helt nøyaktig posisjon. I dag bruker vi ikke denne muligheten. Av personvernhensyn loggføres posisjoner bare ved enkelte hendelser, som utløste alarmer eller visitt på rommet.

Ved å ta vare på og sammenstille data fra en detaljert logg over nøyaktige posisjoner på alle personer og utstyr kan man enkelt spore smitte. Hvor har hen beveget seg, hvem har hen vært i kontakt med, hvilke områder og utstyr er forurenset. Den pågående krisen tvinger oss til å tenke nytt. Puls er tross alt viktigere enn personvern, og vi må se med nye øyne på hvordan vi kan sikre begge deler best mulig. 

Vår ambisjon er å bli en ledende aktør på smittevern og smittesporing i helseinstitusjoner. Vi ønsker å invitere helsespesialister og offentlige myndigheter til å sammen realisere samfunnsnyttige løsninger der vi utnytter vår unike teknologi på nye måter.