Strategisk samarbeid med Easymeeting

Easymeeting AS har utviklet en plattform for brukervennlig og trygg videokommunikasjon over nett, i tillegg utvikler de spesialtilpassede video-applikasjoner for helsesektoren. 

I forrige uke ble det inngått en viktig samarbeidsavtale om norsk teknologiutvikling , mellom Hospital IT, som er en totalleverandør av velferdsteknologi og e-helseløsninger til kommuner og helseinstitusjoner, og Easymeeting – spesialist på videokummunikasjon.

– Covid-19 førte til at kommunene måtte tenke nytt rundt mange ting, blant annet hvordan man skulle opprettholde relasjonene mellom beboere på sykehjem og pårørende. Easymeeting hadde allerede startet utviklingen av en sikker applikasjon, på hovedkontoret i Tromsø.  «Når vi avdekket et felles ønske om å bidra til situasjonen, i tillegg et likt verdigrunnlag, var det en enkel avgjørelse å jobbe med et samarbeid»,  sier Hans Johan Tofteng, CEO Easymeeting.

Hospital IT har som visjon å sømløst understøtte helsepersonells oppgaver og arbeidsflyt med ny teknologi, til det beste for både brukere og ansatte. De ser også potensialet som ligger i utvidet bruk av video.

«Vi ønsker å påvirke tjenestene på en positiv måte, både når det gjelder effektivitet og kvalitet. Vi mener økt bruk av video innen helse kan redusere risikoen for isolasjon, ensomhet og helseplager, både hos mennesker som bor på institusjon og hjemme. Easymeetings tankegods gjenspeiles i navnet, alt skal være enkelt, for alle. Dette resonnerer godt hos oss, og gjennom dette samarbeidet kan vi bidra til et bedre og mer effektivt helsetilbud»,  forteller Haakon Skaarer, Styreldeder Hospital IT.

Samarbeidet har allerede vært fruktbart. Første prosjekt var å utviklet et system for enkle, virtuelle møter mellom beboere og deres pårørende, Care2Call, som nå er tatt i bruk i flere sykehjem i Oslo-regionen. En lignende løsning for kommunikasjon med hjemmeboende er i støpeskjeen. Ansatte skal gjennom løsningen kunne gjøre digitale besøk ved et tastetrykk. Om formålet sier Haakon Skaarer videre at:

«Målet er å gjøre digitale besøk så enkelt at det blir en naturlig del av det kommunale tjenestetilbudet, tidlig i forløpet. Slik vil vi bidra til effektivitet, kvalitet og nærhet. Målet er å kunne tilby tettere oppfølging, mer forebygging og tidligere oppdagelse av sykdom enn hva som er mulig å få til i dag.»

Hans Johan og Haakon har stor tro på veien videre: 

«Vi har fått til mye på kort tid . Flere hoder tenker bedre enn ett, og det kan ikke bli annet enn bra med tanke på alle de flinke folkene som nå skal jobbe sammen! Det viktigste for oss er at vi begge setter nytteverdi for både brukerne og de ansatte som topp prioritet»

Du kan lese mer om Care2Call på vår hjemmeside https://www.hospitality.no/care2call-videobesok/