Trygghetsalarm med automatisk distribusjon

Smartere alarmrespons

Det finnes mange trygghetsalarmer på markedet. De koster omtrent det samme, og de gjør omtrent det samme. Det som skiller vår løsning fra konkurrentene er hva vi gjør med alarmen. 

Hos oss er trygghetsalarmen en integrert del av SmartVakt. Det betyr at vi kan gjøre ting litt smartere. Vi vet hvor både bruker og nærmeste ansattressurs er, akkurat nå. Vi har informasjon om brukeren. Og vi har en smart oppgavemotor.

Vi kan gjøre som de andre, og sende anropet til et responssenter. Men vi tror ikke det er det beste. Vi tror at brukeren foretrekker å komme i kontakt med en av sine faste hjelpere. Vi tror at det er mest effektivt også. Derfor foreslår vi at alarmen sendes til den hjelperen som er nærmest. Kanskje man kan stikke innom helt raskt. Eller lettere hjelpe beboeren over telefon, fordi man kjenner hverandre.

Vi vet at kommunene som har valgt vår løsning og modell rapporterer om mer fornøyde brukere, minimal tilleggsbelastning på personalet og store besparelser. Mer omsorg og trygghet for mindre penger. Slik skaper vi bærekraft i praksis.

Trygghetsalarmen vi har valgt kommer fra vår norske partner SafeMate. Den er enkel, solid og brukervennlig. Funksjonelt er den en enkel mobiltelefon, med én knapp. Den har GPS-mottaker som sender posisjonen til oss når alarmen utløses, og toveis tale så hjemmepleier eller responssenter kan samtale med brukeren.

Se hvordan SafeMate og SmartVakt fungerer sammen på en intelligent måte i videoene under!

  • En stor alarmknapp

  • Sender GPS-posisjon

  • Toveis høyttalende tale

  • Lang batterilevetid og brukervennlig ladekrybbe

  • Integrert med SmartVakt