Utstyrssporing

Nøyaktig sporing og analyse

Å vite hvor alt utstyr er – i sanntid og til enhver tid – har en rekke effekter på virksomhetskritiske områder som finans, sikkerhet og forhold til regelverk, effektiv arbeidsflyt og evnen til å gi god pleie.

Hospital IT benytter utstyr fra det norske selskapet Sonitor, som leverer markedets mest avanserte system for nøyaktig innendørs lokalisering. I motsetning til konkurrerende løsninger, brukes ikke radiobølger som kan «blø» gjennom vegger. I stedet brukes brikker som lytter til ultralydsendere i hvert rom, slik at vi vet nøyaktig hvor brikken befinner seg. Vi kan til og med dele opp et rom i to eller flere soner med virtuelle vegger, slik som vist på videoen under.

Brikkene «snakker» med våre baksystemer over WiFi, som presenterer posisjonen på den ansattes mobilterminal. De samme brikkene og infrastrukturen brukes også for for tilkopling av velferdsteknologi, og til å lokalisere ansatte og beboere. Nøyaktig lokalisering i sanntid av beboere, ansatte og utstyr er en viktig byggesten for å muliggjøre den automatiske arbeidsflyten som er kjerneverdien i SmartSolution.

En av de store fordelene er at enkel selvbetjening erstatter separate logistikk- og administrasjonprosesser. Alle ansatte kan enkelt plukke en brikke og ta den i bruk på sekunder, helt uten bistand eller tidkrevende prosesser. Se hvor enkelt det er på videoen under!

  • Nøyaktig innendørs lokalisering med avansert ultralydteknologi

  • Ingen stråling eller forstyrrelse av instrumenter

  • Unngår unødige investeringer i utstyr gjennom optimal utnyttelse

  • Fjerner gangtid ved at ansatte slipper å lete etter utstyr

  • Bedre kvalitet i pleien ved at man i større grad tar i bruk tilgjengelig utstyr